Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 09/20/18 in all areas

  1. 1 point
    zaraz, zaraz, bo czegoś nie rozumiem - niby dymnięcie na drugim spotkaniu ma spłycać związek tylko do fizyczności??? to ile ma być spotkań żeby w duszy grało, we łbie szumiało a portkach stało??? fizyczność jest jednym z elementów uczucia i to na tyle ważnym, że zawsze je wyprzedza - wpierw seks, potem bajdurzenie o uczuciach, zmienisz kolejność i wszystko pójdzie się sadzić...

Announcements

×

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.