Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 07/03/18 in all areas

  1. 1 point
    Polska wersja książki No More Mr. Nice Guy, przetłumaczona przez użytkownika @Alejandro Przez długi czas była dostępna na poprzedniej wersji portalu. Aby pobierać pliki, musisz się zarejestrować lub zalogować i posiadać 3 wykonane działania na stronie (dodanie odpowiedzi, komentarza etc.) No More Mr Nice Guy polska wersja.pdf

Announcements

×

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.