Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 06/11/18 in all areas

  1. 1 point
    Też ostatnio czytałem tą ustawę. Korzystam z niej w pracy. Bardzo przystępne info na temat działalności nierejestrowanej i nie tylko znajdziesz na rządowej stronie biznes.gov.pl (jako admin mogę zapodać od czasu do czasu niepłatnego linka). Sam przymierzam się do tego rozwiązania, na początek a potem kto wie... W skrócie ma działać to tak: Kiedy możesz skorzystać z takiej formy działalności: Kiedy jesteś osobą fizyczną i w 2018 roku twoje przychody z dodatkowej działalności nie przekroczą 1050 zł Brutto miesięcznie (połowa najniższej krajowej). Nie prowadziłeś wcześniej działalności, albo przed 30 kwietnia 2017 r. zostałeś wykreślony z CEIDG i nie rozpocząłeś nowej działalności. Jakie masz z tego profity: Nie musisz zgłaszać działalności w GUS, CEIDG i Urzędzie Skarbowym. Nie potrzebujesz numerów NIP i REGON. Nie składasz deklaracji i nie płacisz składek do ZUS. Nie płacisz zaliczek na podatek. Nie musisz prowadzić księgowości, tylko uproszczoną ewidencję sprzedaży (np. w zeszycie). W zeznaniu podatkowym możesz odliczyć koszty uzyskania przychodów (np. Koszty Surowców), na podstawie dokumentów zakupu (Faktura). Jakie masz obowiązki i ograniczenia: Prowadzisz uproszczoną ewidencję sprzedaży. Przestrzegasz praw konsumentów. Wystawiasz faktury lub rachunki wyłącznie na żądanie kupującego. Nie możesz prowadzić działalności, która wymaga pozwolenia lub koncesji (np. handel alkoholem). Rozliczasz przychody za pomocą PIT-36. Gdy przekroczysz próg dochodowy (1050 zł Brutto w 2018) musisz w ciągu 7 dni zarejestrować działalność. Przez 6 miesięcy nie musisz płacić składek na ubezpieczenie społeczne, a przez 2 lata obowiązuje Cię tzw. "mały zus".

Announcements

×

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.